Plan 2020 vår 1.-4.trinn


Du finner oppdatert aktivitetsplan for våren 2020 for gruppen 1.-4.klasse på følgende side:

https://drive.google.com/open?id=1ggrAs_yWsu7CrJ9dGKPNfWlpUU2MVeNvuuHq3vxJTI8