Nye nettsider for KIL


Her informerer vi om prosessen med utvikling av nye nettsider for KIL.

Informasjon

 • Bruksanvisning WisWeb 1
 • Toppbilde avdeling: 1170 x 300
 • Nyhetsbilde/kalenderbilde/dokumentbilde: 850 x 360
 • Avdelingssymbol: 70x70
 • Sponsorlogo: 600 x 400

Overordnet plan

 1. Få på plass bruk og innhold
  Savner en del innhold enda. Kanskje særlig på svømming.
 2. Gjennomgå statistikken
  Vi ser på tilgang og de viktigste tallene.
 3. Lage rss-feed fra sidene
  Dette er et standard format som brukes av mange for å få beskjed om nytt innhold på sidene. F.eks. benytter Hemneportalen dette for å få greie på alt som endrer seg på alle nettsted i kommunen.
 4. Lage overgang til facebooksider
  Det finnes programmer som bruker rss-feed for å poste på facebook. Da må det opprettes en facebookside for hver avdeling.
 5. Se litt mer på bruk av intranettet
  Kan kanskje starte med møtereferater.
 6. Medlemsregister
  Dette har vi sett litt på tidligere. Utfordringen her er kanskje integrasjon med medlemssystemer hos idrettsforbundet. NIF krever dette før 31.12.2016.

Til vurdering

 1. Kan vurdere å lage prosjekt for ulike arrangement (f.eks. Klempheia rundt)
  Så knytter vi aktiviteter til prosjektet slik at vi kan vise aktuelle aktiviteter i et dokument
 2. Vurder å knytte nyhet til aktivitet
 3. Ønskelig at nyheter automatisk kommer opp på Facebook. Må bestemme om det er sider for hver enkelt avdeling eller felles
 4. Ønskelig at aktiviteter i kalenderen automatisk kommer opp på Hemneportalen
 5. Vurder paginering i kalender og nyhetsarkiv
 6. Vurder opplegg for søk
 7. Vurder å vise klokkeslett i kalender på startsidene (god plass på PC)

Skal gjøres

 1. Tilpass sider for utskrift
 2. Sjekk bildearkiv på mobil
 3. Må bestemme hvordan nyhetsliste skal se ut (datoer for nyhet og aktivitet)
 4. Går bare an å klikke på nederste del av KIL oppe til venstre
 5. Kutt "Vedlegg" på aktivitet dersom det ikke er vedlegg
 6. Vise standard bilde for nyhet og aktivitet når det mangler
 7. Lage enkle adresser for bildearkiv, nyhetsarkiv og kalender og bruk de i lenker
 8. Lage sider for feil (404, 405)

Tirsdag 08.12.2015: Utvikling

 1. Fjernet lenkene til Facebook, Google+ og Twitter helt nederst til høyre
 2. Laget rss-feed for felles og alle avdelinger (kil.as/rss/, kil.as/ski/rss/, kil.as/håndball/rss/ osv)
  Denne tar med både nyheter og aktiviteter som er merket som nyheter (20 siste)
  Viser nyhet/aktivitet på aktuell avdeling sin side
 3. Lagt på rss-ikon nederst til høyre som peker til riktig rss avhengig av hvilken avdeling du står på.
 4. Lagt inn rss-feed i Hemneportalens feed, slik at redaksjonen får beskjed når det er noe nytt på kil.as

Mandag 30.11.2015: Lansering

 1. Sidene var aktive på nett fra og med lørdag 28.11.2015
 2. Flyttet tittel under bildet på nyheter i hoved- og avdelingsstartside
 3. Lagt inn Google Analytics på kvelden 30.11.2015 (konto kil.felles@gmail.com)

Tirsdag 24.11.2015: Utvikling

 1. Lagt inn info om brukere i veiledningen
 2. Tar nå med aktiviteter som har fått hake for "Vises som nyhet" på hovedside og avdelingsside
 3. Tar nå med aktiviteter som har fått hake for "Vises som nyhet" i nyhetsarkivet
 4. Fjernet knappen for "Bli medlem" på hovedside og avdelingssider
 5. På hovedside og avdelingssider viser vi nå bare aktiviteter fra i dag og framover (tidl. var også i går med)
 6. Visning av kalenderaktivitet viser nå samme aktiviteter til høyre som på hovedside og avdelingsside
 7. Visning av nyheter viser nå samme nyheter i høyresiden som på hovedside og avdelingsside
 8. Lagt inn egne adresser for hver avdeling: /ski /friidrett /håndball /svømming /allidrett
  Tatt også med /handball og /svomming (i tilfelle sære problem med æøå)
 9. Lagt inn lenke til egne avdelingsadresser fra menyen og fra avdelingsliste på hovedsiden
 10. Lagt på avdelingsnavn foran nyhetstittel i visning av nyhet
 11. Satt noe større font på info under bildet på avdelingssidene
 12. Flyttet avd-ikon rett foran tittel på kalender på hovedsiden. Fjernet logo fra kalender på avdelingsside.
 13. Varslet Leif Oddvar Søreng om at kil.as skal pekes om til WisWeb på slutten av fredag 27.11.
 14. Fjernet menyvalgene helt oppe til høyre ("Nye nettsider | Min side")
 15. Lagt inn adressen kil.wisweb.no/admin som peker til siden om nye nettsider
 16. Foreløpig fjernet søk til vi finner ut hvordan det bør løses. Det er allerede søk på nyhet, kalender og bilde.
 17. Flyttet ikoner på menyen "Snarveier" til foran teksten (de sto bakerst tidligere)
 18. I nyhetsarkivet har vi testet med bildet øverst for å unngå at bilder får ujevn topp ved lange titler som brytes.

Torsdag 12.11.2015: Justeringer

 1. Skjuler kalenderaktiviteter av typen "Trening" fra hoved-startsiden.
 2. Viser nå 100 nyheter i nyhetsarkivet
 3. Viser nå år i kalenderoversikt

Tirsdag 20.10.2015: Justeringer

 1. Snudd ikonet for friidrett slik at det peker samme vei som de andre (og ser mindre ut som nødutgang)

Søndag 04.10.2015: Justeringer

 1. Kalender oversikt: Har lagt på lenke på tittel (gikk ikke an å klikke hvis bildet manglet)
 2. Dokument, høyre kolonne: Viser nå også valgt dokument i listen (det var litt rart når det en klikket på forsvant)
 3. Kalenderaktivitet, høyre kolonne: viser nå 10 aktiviteter fra i dag og framover
 4. Kalenderaktivitet, høyre kolonne: skjuler bildeboks hvis det ikke er noe bilde

Torsdag 24.09.2015: Beslutning

 1. Har lagt inn noen typer for kalenderaktivitet:
  1. Trening
  2. Kamp
  3. Møte
  4. Arrangement
  5. Aktivitet
 2. Har besluttet å fjerne alle aktiviteter av typen trening fra hovedstartsiden
 3. Har besluttet å øke bildestørrelsen for nyhet/aktivitet/dokument fra 700x300 til 850x360

22. og 24. september: Kurs for avdelingene

 • Følgende deltok på kurs
  • Hovedstyret: Ingrid Hoftun (tirsdag)
  • Ski: Marianne Sanden (tirsdag)
  • Svømming: Bente Dalum, Eli Ulen (tirsdag)
  • Friidrett: Synnøve Dalum, Geir Hansen, Ole Sødal (tirsdag)
  • Håndball: Luana Lomundal, Svein Roger Karlsnes (torsdag)
  • Allidrett: Kathrine Hageskal (torsdag)
 • Gjennomgang
  • Nye nettsider
  • Redigere innhold
 • Kursleder: Svein Waade / Tore Kjørsvik

Mandag 21. september 2015: Utvikling

 1. Laget forslag til galleri
  1. Lister opp mapper og innhold i mappe for valgte avdelinger
  2. Klikk på bilde viser bilde med mulighet for å bla mellom
  3. Søk etter bilder
  4. Viser sti for mappene
 2. Forbedret menyen snarveier
  1. Tatt med ikoner til kalender, nyhet og bilder
  2. Lagt inn skille før avdelinger
 3. Laget bunnelement
  1. Lagt inn kontakt for hovedstyret og evt. valgt avdeling
  2. Lagt inn nyttige lenker
  3. Lagt inn siste tre nyheter

Mandag 20. september 2015: Utvikling

 1. Nyhets- og kalenderoversikt 
  1. Lagt inn kalender-komponent i datofelt
  2. Lagt på støtte for å tolke datoer
  3. Lagt på ikon på avdelinger
 2. Laget nytt forslag på design av kalender oversikt
 3. Lagt på liste med dokumenter på samme meny-nivå til høyre i dok-visning

Lørdag 19. september 2015: Utvikling

 1. Nyhetsseksjon (startside felles og avdeling)
  1. Flyttet tittel over bildet
  2. Lagt på ikon til høre for tittelen (kun på felles startside)
  3. Lagt på dato først i ingressen
  4. Korrigert bryting med ulik ingress-lengde
  5. Lagt på at nyheten kommer inn på nyhetsdato
  6. Lagt på at nyheten tas ut dagen etter sluttdato
  7. Lagt på riktig lenke til nyhetsarkiv
 2. Nyhetsarkiv
  1. Aktivert start- og sluttdato i nyhetsarkivet
  2. Aktivert søk
  3. Gjort områdene dynamiske
  4. Aktivert utvalg på avdelinger
 3. Diverse
  1. Lagt inn ikon med hus på Felles-området 

Mandag 17.08.2015 kl. 12.00-13.00: Møte Svein og Marianne

 1. Vi starter med WisWeb1 og bytter til WisWeb2 når det er klart
  • Alle data vil bli overført
  • Nettsidene vil fungere likt
 2. Vurder picmonkey.com som bildebehandlingsprogram
  • Kan beskjære i ønsket størrelse
  • Svein sjekker om det er aktuelt å kjøpe en tilgang dit
 3. Vi satser på opplæring av 1-2 pr. avdeling så snart sidene er ferdige nok
 4. Tilgang til gamle sider
  • Det er bestemt at nye nettsider blir kil.as
  • Kan lage et sub-domene f.eks. old.kil.as som peker til de gamle sidene
  • Greit å ha i en overgangsperiode (f.eks. ut året)
 5. Sette avdelingsnavn foran i tittel på avdeling startside
 6. Ta med symbol i kalender-filter
 7. Prøv å finn et symbol for Felles (ligne på logo eller noe sånt)
 8. Design Kalender liste
  • 14. august 2015
  • Klempheia rundt, avs-ikon til høyre
  • Bilde, ingress til høyre
  • Kanskje sted og tid under ingressen
 9. Design Nyhetsliste
  • Liten dato
  • Tittel, avd-ikon til høyre
  • Bilde
  • Ingress
 10. Når en er inne på et dokument, kan en vise andre dokumenter på samme nivå til høyre
 11. Det skal lages et forslag til bildearkiv
 12. Endre "Avdelinger" til høyre i menyen til "Snarveier"
  1. Da kan en også ta inn lenke til Kalenderen, Nyhetsarkivet og bildearkivet
  2. Under kan avdelingene stå som før
 13. Videre framdrift
  1. WIS prøver å bli ferdige med det meste til 26.08.2015 (hovedstyremøte)
  2. Kurs tidlig i sept.
  3. Mulig oppstart i oktober

Tirsdag 11. august 2015: Utvikling

 1. Diverse
  1. Lagt inn dynamisk tittel på siden
   Setter tittel på nyhet eller kalenderhendelse foran "KIL - Kyrksæterøra idrettslag"
  2. Laget ferdig Windows-program for å beskjære bilder
   > Mer informasjon
 2. Kalender
  1. Lagt på dynamisk liste av avdelinger
  2. Aktivert filter på kalender oversikt (fra/til dato, søketekst og valg for avdelinger)
  3. Lagt på lenke på tittel og bilde, fjernet detaljer
  4. Sender inn dagens dato som start og alle avdelinger fra knapp på Hovedsiden
  5. Sender inn dagens dato som start og valgt avdeling fra knapp på Avdelingsside
 3. Nyhet
  1. Foreslår å utsette flere nyheter mot en aktivitet til vi er i WisWeb2.
   Kan gjøres manuelt i første omgang (tekst med lenke til aktiviteten) 

Tirsdag 17. mars 2015: Utvikling

 1. Startsider (felles og avdeling)
  1. Lagt på knapper til høyre for seksjonstittel
  2. Aktivert knapper
 2. Kalender
  1. Lagt på visning av vedlegg på aktiviteten
  2. Lister opp andre aktiviteter i høyremargen
  3. Startet på visning av aktiviteter i en kalenderoversikt
  4. Viser bare 10 aktiviteter på felles og avdeling (fra i går og framover)
 3. Nyheter
  1. Lister opp andre aktiviteter i høyremargen
  2. Startet på visning av nyhetsarkiv
  3. Viser 6 siste nyheter på felles og avdeling
 4. Sponsor
  1. Forbedret visning på avdeling
  2. Laget egen side for sponsorer
   Dokument med info på dokumenttype "Sponsor"

Tirsdag 24. februar 2015: Diverse arbeid

 1. Lagt menyknappen oppe til høyre (små skjermer) fremst
 2. Fjernet lenke på Kyrksæterøra IL (siden den er lik KIL)
 3. Lagt på ikon i menyen på hver avdeling
 4. Startet på visning av kalenderaktivitet
 5. Startet på visning av kontakter pr. gruppe (styret for ski)
 6. Klargjort intranettet med tilgang, meny, startside og brukere

Onsdag 18. februar 2015: Diverse arbeid

 1. Laget forslag på symboler for hver avdeling.
  Vi har tatt utgangspunkt i kartverkets symboler.
  Her er forslagene:

  Symbol Ski

  Symbol Friidrett

  Symbol svømming

  Symbol Håndball

  Symbol Allidrett

  Symbol Fotball

  Ski

  Friidrett

  Svømming

  Håndball

  Allidrett

  Fotball

 2. Forslag til logo/topptekst
  KIL Tekst

  Symbol svømming

   Svømming

 3. Topptekst er lagt inn på siden med KIL, ikon og tekst
 4. Lagt på symboler på avdelingene på hovedsiden
 5. Lagt på symboler i kalender
 6. Kalender viser nå alle på felles og aktuelle for hver avdeling
 7. Nyheter viser nå alle på felles og aktuelle for hver avdeling
 8. Forbedret ingress-stilen
 9. Lagt inn en del innhold (nyheter, kontakter, sponsorer)
 10. Laget logo for alle sponsorer
  Laget disse med størrelse 600x400.
  Utfordringer:
  - Berg: Finner ikke noe logo
  - Best: Usikker på om "Best" bør stå under logoen og ikke til høyre
  - Lund: Fant ikke noe uten bilde bak
  - Byggern: Laget logo med Lervik under
  - Lian: Fant ikke logo med tilfredsstillende kvalitet
  - AquaGen: Usikker på om vi kan sette større logo sentrert over navnet
  Lister dem opp nedenfor i størrelse 200x133.
  Hemne Sparebank Hemne Kraftlag Rema 1000
  Best Blakstad Auto BDO AquaGen
  Byggern Lervik Lund Bakeri Lian
  Berg Sport1 Jernia
  Gjensidige Gjensidige  
 11. Lagt inn sponsorlogoer på siden fra lenkemodulen på Intranettet

Onsdag 11. februar 2015: Utvikling

 1. Startsider
  1. Toppbildet tilpasser seg nå skjermbredden (responsivt)
 2. Hoved startside
  1. Lagt inn avdelingene før "Hva skjer"

Tirsdag 10. februar 2015: Utvikling

 1. Toppmenyen
  1. Aktivert menyene (henter nå menyelement fra Intranettet)
  2. Knyttet menyen til hver avdeling
  3. Flyttet menypunktet "Avdelingene" bakerst på alle menyer
  4. Har lagt inn eksempel på meny på Felles og på Ski
  5. Har foreløpig valgt å støtte menyer i tre nivå
 2. Startside avdeling
  1. Flyttet sponsorer nederst på siden
 3. Bunn
  1. Lagt inn logo til venstre
  2. Fjernet infotekst. Kan vurdere om det skal inn noe tekst.
 4. Maler
  1. Har laget mal for dokumentvisning (valg fra menyen)
 5. Diverse
  1. Lagt inn dokument om prosess for nye nettsider (velges helt oppe til høyre)

Mandag 9. februar 2015: Avklaringer

 1. Møte Marianne (KIL) og Svein (WIS)
  Referat er ovesendt.
 2. Oversendt innspill fra WIS på ulike alternativ for topp-tittel

Torsdag 5. februar 2015: Hovedstyremøte

Sett litt på nettsidene og synes det ser bra ut.

Torsdag 5. februar 2015: Info fra WIS (første versjon)

 1. Hovedsiden inneholder følgende seksjoner:
  • Tittel: KIL Kyrksæterøra Idrettslag
  • Menyen i toppen: Denne er spesiell for hovedsiden
  • Et bilde
  • Litt info og evt. noen viktige knapper
  • Hva skjer (alle avdelinger)
  • Nyheter (alle avdelinger)
  • Bunn med info og noen lenker
 2. Hvis du velger Avdelingene og Ski får du en side for en avdeling. Den inneholder:
  • Tittel: KIL etterfulgt av navn på valgt avdeling
  • Menyen i toppen (som blir egen meny for KIL Ski
  • Et bilde for avdelingen
  • Litt info og evt. noen viktige knapper for avdelingen
  • Sponsorer (her må vi vurdere hvor stor plass sponsorer skal få)
  • Hva skjer (valgt avdeling)
  • Nyheter (valgt avdeling)
  • Bunn med info og noen lenker (kanskje noe spesifikt for valgt avdeling)
 3. Visning av nyheter
  Du kan klikke på nyheten "Ny løypemaskin på plass"
  Der viser vi hele nyheten og tenker å liste opp andre nyheter i høyre margen.
 4. KIL Logo
  Det har vært vanskelig å få inn logoen noe sted foreløpig. Den krever en viss størrelse for at den skal være leselig. Vi har to alternativ:
  - Legge den på alle toppbildene
  - Legge den nede i bunnen til venstre
  Foreløpig har vi bare valgt å skrive KIL med hvitt på en grønn boks i toppen og i bunn.
 5. Prinsipper/vurderinger
  • Vi har forsøkt å lage en lys og lett nettside.
  • Vi har foreløpig valgt grønn som temafarge
  • Det er stor fokus på at den skal fungere veldig bra på mobil og nettbrett.
  • Vi har ikke lagt på full skalering av toppbildet og vurderer litt hva som er lurt å gjøre her.
  • En kan klikke på logoen helt oppe til venstre for å komme til hovedsiden.
  • Nå må med en tilbake til hovedsiden for å velge annen avdeling. Usikker på om det er riktig.
 6. Videre arbeid for oss
  • Kalenderaktivitet (bestemme hvordan en aktivitet skal se ut og legge inn)
  • Kalender (mulig å velge periode, avdeling, type, søk osv)
  • Nyhetsarkiv (Liste opp nyheter, søk osv.
  • Bildearkiv (mapper, visninger, søk osv)
 7. Videre arbeid for dere
  • Test siden på ulike enheter (PC, nettbrett, mobil)
  • Tenk på om dere har eller kan skaffe store bilder som kan passe til avdelingene
  • Send over innspill til menystruktur for hovedsiden og for f.eks. Skiavdelingen så får vi prøve litt
 8. Det er bare å komme med tilbakemeldinger. Alle slags innspill er nyttige for oss i denne prosessen.

Dokumenter