Generelt om barneidrett

Idrettsforbundet har utarbeidet en del retningslinjer for barneidrett.

  • Barneidrett = idrettsaktivitet for barn til og med fylte 12 år.
  • Det er viktig at barneidretten er åpen og inkluderende, og gir alle barn opplevelse av mestring, trygghet og varig idrettsglede (trygghet, trivsel, mestring, vennskap, variasjon, lekbetont, sosial, psykisk og fysisk utvikling)
  • Idrettsaktivitetene foregår på barnas premisser og alle barna inkluderes i idrettslaget uavhengig av behov og ambisjoner
  • Idrettslagene skal utvikle mangfoldet av tilbud og aktivitet
  • Egne bestemmelser ang. deltagelse i konkurranser/arrangement, samt benyttelse av resultatlister ol.
  • Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå
  • Barn har rett til å være med å påvirke planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet
  • Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Dvs at barn som ikke ønsker å delta i konkurranser skal ha like tilbud om trening som andre