Plan 2019 høst 1.-4.trinn

Du finner oppdatert aktivitetsplan for høsten 2019 for gruppen 1.-4.klasse på følgende side:

https://docs.google.com/document/d/1CExC9e27m-tKoTNccfHc4IsyhKIPj3_0JxS00PJEhjk/edit?usp=sharing