Visjon

Mål med arbeidet vårt:

  • Gi barn og ungdom fra 1. til 10. klasse et tilbud om fysisk aktivitet som er basert på allsidighet, lek og mestring.
  • Det skal være gratis å delta på allidretten.
  • Utgangspunktet for aktiviteten vår er de grenene som vi har i KIL. 
  • Introdusere nye aktiviteter for deltakerne som ikke er en del av KIL i dag. (f.eks klatring, turn, taekwon-do med mer)
  • Aktive foreldre som er tilstede og deltar med barna.
  • Kursing av aktivitetsledere til å lede de ulike aktivitetene.