Kalender

Lagets aktiviteter ligger i kalenderen, fordelt på våre 6 avdelinger

På forsiden på hver avdeling er de neste aktivitetene listet opp under Hva skjer, og øvrige aktiviteter (også historikk) er tilgjengelig via knappen Kalenderen.

>> Klikk her for felles kalender