Levering av søknad om politiattest

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet.  Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, som kan lastes ned nedenfor, skal vedlegges søknaden. 

 

Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest:

https://attest.politi.no/

 

Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan et skjema benyttes. https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/politiattest/vedlegg_2862_soknad_bokmaal.pdf

Skjemaet sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø