Årsmøte hovedlaget KIL


Onsdag 22. mars 2023 kl. 19:00
Sted:

Møterom Ånesøyan

Årsmøte i KIL, hovedlaget, onsdag 22. mars kl 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.
Møterom Ånesøyan.
Innkomne saker til årsmøtet må være overlevert styret ved Ola Erik før 09.mars.

Årsmøtepapirer:

Sakliste årsmøte 2023]
Budsjett hovedstyret 2023
Forretningsorden
Organisasjonsplan 2023
Regnskap Allidrett 2022
Årsregnskap hovedlaget 2022
Årsmelding KIL 2022.

KIL hovedstyre

Vedlegg

Aktiviteter