KIL: Bruk av WisWeb 1

Her ligger litt informasjon om hvordan en bruker WisWeb for å administrere sidene for KIL.

Innhold

 1. Generelt om WisWeb
 2. Nyheter
 3. Kalender
 4. Dokument
 5. Bilde
 6. Fil
 7. Kontakt og grupper
 8. Sponsor
 9. Område/avdeling
 10. Brukere

1. Generelt om WisWeb

Pålogging

 • Krever at du bruker Internet Explorer
 • Gå til wisweb.no/intra
 • Domene: kil
 • Brukernavn/passord som du har fått

Endre eget passord

 • Klikk "Min profil" nesten sist på knapperaden
 • Klikk Passord
 • Skriv gammelt og så det nye to ganger
 • Klikk Endre passord

Menyen

 • Velg ønsket modul i menyen til venstre

Velgeren

 • Velgeren lister opp innhold i valgt modul
 • Du kan bytte område helt øverst (Klikk lupe og dobbelklikk område)
 • Du har ofte flere felt som gjør at du kan styre hva som listes opp
 • Klikk på en post i velgeren for å vise skjema
 • Du kan endre bredden på velgeren ved å dra i i skille mellom velger og skjema

Skjema

 • Når du først går inn på et skjema, får du normalt skjema for å vise data
 • Klikk "Rediger" omtrent midt på knapperaden for å få redigeringsskjema
 • Du har redigeringsskjema helt til du slår av redigering
 • Gjør endringer og klikk Lagre (diskett) på knapperaden
 • Du kan lage ny post ved å klikke Ny (grønn pluss) på knapperaden
 • Det hender utvalget i velgeren endres for at du skal få opp den nye posten
 • Når du står i redigering, kan du klikke Slette (rødt kryss) for å slette posten
 • Helt oppe til høyre på redigeringsskjema setter du status. F.eks. Publisering for at dataene skal være tilgjengelig på Internettsidene.

Tekstbehandler

 • Ofte har du felt med egen knapperad for teksbehandling
 • Ikke gjør så mye med fonter og farger
 • Bruk heller Overskrift 2, Overskrift 3 i feltet Format (nederst til venstre i knapperadene)
 • Bruk punktliste og nummerliste (hvis det ikke fungerer, marker alle punktene etterpå og slå av og på punkg/nummer)
 • Sett inn lenke ved å markere tekst og klikk lenkeknappen. Angi adresse.
 • Hvis du skal lime inn tekst fra Word, fjern formatering ved å velge "Lim inn ren tekst".

Arbeidsmåte

 1. Ha et vindu/fane med WisWeb (Internet Exlporer)
 2. Og et annet vindu/fane med nettsidene: kil.wisweb.no
 3. Men de vil flyttes til kil.as når de er klare til lansering 
  Gamle sider vil trolig legges på gammel.kil.as
 4. Ved endring: Gjør endring i WisWeb, bytt til nettsidene og frisk opp med F5 og se at det ble riktig.

2. Nyhet

Generelt

 • Alt som har interesse for folk legges i nyheter
 • Nyheter vises på felles startside og avdelingens startside. SIste først.
 • De seks siste nyhetene står der, og gamle forsvinner etterhvert
 • Det er mulig å vise alle nyheter i nyhetsarkivet

Felt som brukes

 • Tittel (kortest mulig)
 • Ingress: 1-2 to setninger
 • Bilde: Må ha bilde. Størrelse 850x360
 • Område: Avdeling
 • Dato: Styrer når nyhet kommer på nettsiden
 • Aktiv til: Kan evt. brukes for å fjerne det fra nyhetslista etter den datoen
 • Sjølve nyheten skrives på fanen "Nyhet"
 • Sett status til "Publiser"

3. Kalender

Generelt

 • Alt som skjer på en bestemt tid bør ligge i kalenderen, slik som treninger, arrangement, møter o.l.
 • Aktiviteter som er publisert i kalenderen listes opp på nettsidene på den aktuelle avdelingen og på fellesområdet
 • Aktiviteter som er forbi forsvinner automatisk fra felles starside og avdelingens startside
 • I Kalenderen på netsidene er det mulig å vise alle aktiviteter
 • For styremøter o.l. som ikke skal på nettsidene, setter du status til "Godkjent"

Felt

 • Tittel (Kortest mulig)
 • Dato/tid (evt. fra til)
 • Område: Avdeling
 • Type (Trening blir ikke med på felles startside)
 • Bør ha bilde (skal ha størrelse 850x360)
 • Sted
 • Priser
 • Nyhet ingress (en setning eller to om arrangementet)
 • Mer informasjon på fanen "Detaljer"
 • Sett status til "Publiser"

Vedlegg

 • På fanen "Vedlegg" er det mulig å legge inn filer fra filarkivet
 • Disse filene vil vises som lenker i aktiviteten på nettsidene

4. Dokument

Generelt

 • Dette er faste tekster som velges fra menyene på toppen
 • Kan legges i et hierarki (flere nivåer)
 • Øverste nivå er bare for å vise undermenyen
 • Bør ikke ha mer enn 3-4 dokumenter på toppnivå
 • Kan lenke til dokumenter som ikke ligger på menyen

Felt

 • Tittel
 • På meny: Sett hake hvis det skal være et menyvalg i toppen
 • Ingress: 1-3 setninger
 • Bilde: Helst bruk bilde. Skal være 850x350
 • Område: Avdeling
 • Selve teksten legges på fanen "Dokument"
 • Sett status til "Publiser"

Menystyring

 • Dokumenter er normalt sortert alfabetisk i velgeren
 • I velgeren kan du klikke "Meny" for å vise dokumenter som utgjør menyen (må stå på aktie eller publisert)
 • Dokumentene sorteres slik de ligger i menyen
 • Klikk dokument som skal flyttes og bruk pilene
 • Opp og ned for rekkefølge
 • Inn og ut for å styre nivået (under/overdokument)
 • Klikk den lille lagreknappen bak pilene for å lagre endringer i rekkefølgen 

5. Bilde

Skalere og beskjære bilder

For nyheter, kalender og dokument ønsker vi bilder med samme størrelse (850x360). Slik gjør du:

 1. Pek på Edit oppe i midten og klikk Computer
 2. Velg bildet fra disken og det kommer opp
 3. Klikk Crop, skriv inn størrelse (f.eks. 850x360)
 4. Sett hake på Scale photo
 5. Marker det område du vil ha (flytt/endre størrelse) og klikk "Apply"
 6. Klikk Save, angi Filename (lurt å ta med størrelsen) og klikk "Save to my computer"
 7. Det bildet skal du knytte til nyheten, kalenderaktiviteten eller dokumentet.

Legge inn bilde på nyhet/kalender/dokument

 1. Når en står på posten, klikk lupe bak bilde-feltet
 2. Velg et eksisterende bilde (kan evt. bytte område)
 3. Eller klikk "Nytt bilde"
 4. Velg fra disken, skriv inn tittel

Laste opp bilde til bildearkivet

...

Laste opp flere bilder

...

 

6. Fil

...

 

7. Kontakt og grupper

...

 

8. Sponsor (modul Lenke)

Generelt

 • Avdelinger som har sponsorer legger disse inn her
 • Det er satt opp to typer: Hovedsponsor og undersponsor
 • Sponsorer vises med logoer nederst på avdelingens startside
 • Klikk logo for å gå til sponosrs nettside
 • Klikk "Mer om sponsorer" for å liste dem opp på egen side
 • Hver avdeling legger inn sine sponsorer, men bør bruke samme bilde/logo i bildearkivet

Felt

 • Tittel: Navn på bedrift
 • Beskrivelse: Kort info om sponsor og kanskje hvorfor de vil være sponsor for dere
 • URL: Adresse til nettsiden de ønsker å lenke til
 • Bilde: Må ha logobilde for sponsor. Størrelse 600x400.
  Søk om det allerede finnes bilde for aktuell bedrift før det lages nytt.
 • Område: Hvilken avdeling
 • Tema: Hovedsponsor eller Undersponsor

9. Område/avdeling

Generelt

 • En oppføring pr. avdeling pluss en for felles
 • Brukes for å endre, skjule, legge til avdelinger
 • Normalt sjelden i bruk
 • Ligger under Oppsett nederst i menyen

Felt

 • Navn: Navn på avdelingen
 • Kortnavn: Nav som brukes når det er lite plass
 • Liste sortering: Styrer rekkefølge på avdelingene i menyen og på felles startside
 • Startmal: Normalt "Startside Avdeling", men kan være andre maler
 • Bilde: Det store bildet i toppen på avdelingens startside. Skal være 1170x300
 • Dokbilde: Ikonet for avdelingen. Skal være 70x70
 • Copyright: Et slags slagord som vises rett under bildet på avdelingens startside
 • Beskrivelse: Tekst som vises under slagordet i toppen av nettsiden

10. Brukere

Generelt

 • Alle som skal kunne logge inn, må ligge i brukermodulen

Felt

 • Navn: Fullt navn
 • Brukernavn: Dette må være unikt
 • Passord: Skriv inn et passord som brukeren bruker ved førstegangs pålogging. Deretter kan bruker selv endre
 • Meny: Velg mellom "Avdelingsansvar" og "Admin"
 • Tilgang: Velg mellom "Avdelingsansvar" og "Alle avdelinger"
 • Intra stil: Anbefaler "Himmelblå"
 • Startside: Velg "Standard"
 • Hj.område: Legg inn brukerens standardområde
 • Kontakt: Her kan en knytte brukeren til riktig kontakt i kontaktregisteret.

 

Dokumenter