Ski: Årsmøte i skiavdelinga


Torsdag 2.mars kl.18.00 ønsker vi velkommen til årsmøte i skiavdelinga. Årsmøtet blir avholdt i skihytta.

Agenda for årsmøtet er:

1.        Godkjenning av innkalling

2.        Valg av møteleder

3.        Valg av sekretær

4.        Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen

5.        Godkjenning av årsmelding for 2022

6.        Godkjenning av regnskapet for 2022

7.        Godkjenning av budsjett for 2023

8.        Valg          

       9.         Innkomne saker

      10.        Avslutning

Saker kan meldes inn til Trude Kalland.

Velkommen til årsmøte!