Turn: Status - Turnavdelinga


Høstsesongen 2021 avlyses grunnet manglende støtte på trenersiden

Turngruppen har vokst, og behovet for voksne hjelpetrenere er prekært.

Det vil i løpet av sensommeren/høsten arrangeres sikrings og hjelpetrenerkurs.

Vi har behov for frivillige til å bidra. Vi trenger minimum 6stk som kan være med i en hjelpetrenerrotasjon. Det vil si at du ikke trenger å være med hver trening, men kanskje hver 3-4. uke for å bidra etter oppsatt plan. 2 har allerede meldt seg, men om turngruppen skal ha en fremtid må flere foresatte være med å dra lasset.

Klarer vi å dekke behovet på trenersiden med hjelp av dere innen slutten av august, vil det bli oppstart av turn i løpet av senhøsten.

Ta kontakt med Olivera Mjøen om du ønsker å bidra.