Ånesøyan Aktivitetspark


KIL deltar i utvikling av Ånesøyan Aktivitetspark.

Det er egne nettsider for Ånsøyan Aktivitetspark:

> Ånesøyan Aktivitetspark: kil.as/aktivitetspark (åpner i ny fane)